Våra projekt

Vi kommer kontinuerligt lansera nya konkreta projekt som alla har det gemensamma syftet att ge fler barn och ungdomar chansen att delta i organiserad idrott.

Skillnaden mellan våra program och projekten är att projekten är tidsbegränsade aktiviteter medan programmen är något som vi jobbar med kontinuerligt.

Du kan läsa mer om våra projekt genom att klicka på något av dem i menyn.


Glädje – Gemenskap – Ansvar

Stängd