Utrustning

Korrekt och säker utrustning är en förutsättning för att bedriva idrottsverksamhet. Tillgången av nödvändig utrustning är ofta begränsad och den är ofta mycket dyr. Programmet för utrustning samt infrastruktur för idrott är de program som vi kommer sätta av mest resurser för då det är två kostsamma men nödvändiga delar.

Gällande utrustning kommer vi jobba på två fronter.

  1. Samla in begagnat materiel i Sverige och skicka ner till Afrika.
  2. Finansiera inköp av nytt materiel

Insamling av begagnat materiel kommer koordineras av vår svenska organisation medans inköp av nytt material kommer att koordineras av de lokala organisationerna i Afrika. Målet är också att kunna göra större avropsavtal med väldigt förmånliga priser direkt från leverantörerna via vår internationella organisation.

Strategin är att klubbarna alltid ska betala en viss summa för den nya utrustningen, det kommer inte att vara helt gratis gåvor. För att hjälpa till att finansiera detta så kommer vi även introducera så att klubbarna ska kunna sälja olika produkter för att delfinansiera inköpen av utrustning samt även sin övriga verksamhet.

Stängd