Utbildning av ungdomsledare

Något av det viktigaste för att få barn och ungdomar att trivas och utvecklas inom sin idrott är att ha bra ledare och tränare.

Inom de närmaste fem åren kommer det finnas ett enormt behov av fler ledare inom idrotten i Afrika. Engagemanget, intresset och viljan finns men kompetensen att utbilda i modern barn- och ungdomspsykologi är väldigt begränsad.

Vi kommer i första hand fokusera på att utbilda personer som kan utbilda nya ledare baserat de senaste rönen inom barn- och ungdomspsykologi och med kvalitetssäkrad kurslitteratur. Vi kommer inte fokusera så mycket på teknikutveckling m.m. som är specifik för den enskilda idrotten.

Ett utbildningsprogram kommer tas fram i samarbete med de olika enskilda lokala afrikanska idrottsförbunden och motsvarande förbund i något europeiskt land. Vi kommer fortlöpande ge ekonomiskt stöd till utbildning av utbildare samt till kurslitteratur.

Ansvarig – Yeo Pagahouagnan

Jag heter YEO PAGAHOUAGNAN, 33 år från Yopougon, Abidjan i Elfenbenskusten.

Jag har alltid älskat sport och i barndomen praktiserade jag flera discipliner som basket akrobatik, karate och fotboll. Jag har inte haft chans att göra en karriär i någon sport av flera olika skäl. Min passion ledde mig istället till att bli ledare och 2008 blev jag generalsekreterare för en fotbollsakademi. Yopougon

Från 2008 till 2019 höll jag flera administrativa och tekniska positioner, 7 år i Elfenbenskusten och 4 år i Ghana där jag lärde mig tala flytande Engelska.

Jag ser mycket fram mot att att arbeta med ESPRIT DE SPORT som kommer att bidra till utvecklingen av sporten. Jag kommer jobba med ett övergripande ansvar för verksamheten i Elfenbenskusten som generalsekreterare samt att jag kommer hålla i programmen för utbildning av ledare samt hälsa och kost.

Jag uppskattar det förtroende jag fått och jag skall ge det bästa av mig själv så att vi tillsammans med våra europeiska kollegor kan förbättra hundratusentals barns liv i Afrika.

Du kan kontakta Yeo via e-mail, yeo@espritdesport.org


Glädje – Gemenskap – Ansvar

Stängd