Sverigefond

Sportfadder är till för att ge de resurssvaga i samhället möjlighet att delta i organiserad idrott.

Vår huvudsakliga målgrupp finns i Afrika men även här hemma i Sverige finns det de som inte har råd att vara med. Det vill vi ändra på.

Därför sätter vi av en del av våra insamlade pengar i en Sverigefond ur vilken idrottsföreningar som är medlemmar i Sportfadder kan söka pengar.

Ur vår Sverigefond kan man söka pengar för följande ändamål:

  • Hjälp till medlemmar som har svårt att betala medlemsavgifter och andra kostnader för att kunna delta.
  • Hjälp att köpa in personlig utrustning till medlemmar som inte själva har råd.
  • Integrationsprojekt, definiera vad ni vill göra lokalt i ert verksamhetsområde för att minimera segregeringen.

Ansökan görs till sverigefond@sportfadder.se och kan göras när som helst på året. Ansökningar behandlas fortlöpande i turordning som de kommer in och normal handläggningstid är 4-8 veckor.


Glädje – Gemenskap – Ansvar

Stängd