Projekt – SINAFE

Inkludera Afrikanska Fotbollsspelare

VAD ÄR SINAFE?

Förkortningen av projektet är ”SINAFE” som betyder enkelhet på Hausa -språket som är ett av de mest utbredda språken i västra Afrika.

I detta projekt försöker vi bevara en enkel men avgörande idé; att ha lika villkor inom idrotten är en mänsklig rättighet.

VÅR ROLL I PROJEKTET

Esprit de Sport är partner i projektet och ansvarar för projektets verksamhet i Sverige.

Vi kommer också att göra intervjuer av spelare, klubbar och agenter i Västafrika i syfte att ta reda på hur de ser på migration till Sverige och Europa så att vi kan jämföra med resultaten från dem som redan har flyttat.

Det övergripande målet för Esprit de Sport är att vi med resultaten från projektet kommer att arbeta långsiktigt med utbildning av spelare, tränare och ledare på klubbar och akademier i Västafrika.

MER OM SINAFE

Förutom Sverige drivs projektet i Frankrike, Storbritannien, Portugal, Schweiz, Serbien och Turkiet.

SINAFE är ett samarbetsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus + Sport Program.

För mer information besök projektets webbplats, https://includeafricanfootballers.com/

Stängd