Organisation

Sportfadder är en ideell förening och en egen juridisk person som är demokratisk, opolitisk och religiöst obunden och som arbetar för att fler barn och ungdomar i fattiga områden i Afrika ska kunna delta i organiserad idrottsverksamhet. Sportfadder är knuten till den internationella samarbetsorganisationen Esprit de Sport International och dessa stadgar, den övergripande målsättningen samt alla styrdokument för verksamheten följer principerna uppställda av Esprit de Sport International.

Principer: Arbete på plats i Afrika sker av lokala organisationer anslutna till den internationella samarbetsorganisationen Esprit de Sport International och har förbundit sig att jobba enligt organisationens riktlinjer. Sportfadder ger aldrig kontant stöd till enskilda personer eller organisationer men däremot ingår det i vårt uppdrag att se till att de får tillgång till säker och ändamålsenlig utrustning, infrastruktur och nödvändig kompetens.

Värdegrund: Sportfadders värdegrund är att alla människor, såväl vuxna som barn är födda fria och har lika värde samt samma rättigheter.

Beslutande organ:
Sportfadders beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Styrelsen

Agneta Dahl – Ordförande

Ex. uppdrag och erfarenheter:

 • Projektledare och säljansvarig inom sportindustrin.
 • Gyminstruktör på Hagabadet Göteborg

Bor: Göteborg, Sverige


Håkan Persson
Vice ordförande

Ex. uppdrag och erfarenheter:

 • Grundare och VD för Kansliet AB
 • Elitsimmare

Bor: Stockholm, Sverige


Madeleine Johansson
Ledamot/Kassör

Ex. uppdrag och erfarenheter:

 • Administratör i hemtjänsten och studerar till chef inom hälsa och sjukvård.
 • En av initiativtagarna till organisationen ”Skyddsrockar till vården i Göteborg”.

Bor: Göteborg, Sverige

Tomas Delgado Pinto
Ledamot/Sekreterare

Ex. uppdrag och erfarenheter:

 • Specialist i Internationella Relationer
 • Master i kommunikation och politisk marketing
 • Fullmäktigeledamot i Tierps kommun, vice ordförande för demokratiberedningen

Bor: Uppsala, SverigeMagnus Högfeldt – Suppleant

Ex. uppdrag och erfarenheter:

 • Affärsutvecklare digitala affärer
 • Entreprenör

Bor: Stockholm, Sverige


Glädje – Gemenskap – Ansvar

Stängd