Vi har definierat 10 st program som vi jobbar med kontinuerligt och sedan kommer det bli ett antal tidsbegränsade projekt.

I praktiken går det till så att vår lokala organisation tillsammans med ett idrottsförbund tar fram en plan för hur vi tillsammans kan utveckla deras idrott under de närmaste 2-3 åren, med fokus på ungdomsverksamheten.

Läs mer om våra program: