Genom Sportfadder kan er förening få en vänklubb i Afrika.

Vill ni i er förening hjälpa en klubb i Afrika att utvecklas och ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i organiserad idrott?

Tanken är att samarbetet ska vara utvecklande för båda klubbarna,