Den 8-11 september var projektansvariga från alla sju länder som projektet drivs i på avstämningsmöte i Belgrad.

Mötet hölls i fantastiska lokaler på universitetet i den historiska staden Belgrad och värd för mötet var organisationen, NGO Atina, http://www.atina.org.rs/en.

Alla organisationer börjar bli klara med de första stegen i projektet som omfattar litteraturstudier, dokumentanalys samt fältstudier i form av intervjuer med spelare, ledare, agenter m.fl.

Det visar sig att situationen ser väldigt olika ut i de olika länderna. I de Europeiska länder med forna kolonier i Afrika finns ofta kvar en tät relation mellan länderna och det är lättare för invånarna i de Afrikanska länderna att få visum för att komma till Europa. Problemen med illegal invandring och trafficking är helt klart större i dessa länder.

För vår del så är nästa steg att göra fältstudier även i Västafrika och göra motsvarande intervjuer där.

Nästa avstämningsmöte är planerat till 8-9 december och kommer hållas i Paris.

Projektet drivs i följande länder

  • Frankrike – Campos St. Denis
  • Storbritannien – Loughborough University
  • Portugal – Instituto Universitario de Lisboa
  • Serbien – NGO Atina / Univestiryt of Belgrade
  • Schweiz – Mission 89
  • Turkiet – Bilgi University
  • Sverige – Esprit de Sport International (Sportfadder)
Belgrad som är en av Europas äldsta städer ligger där floderna Donau och Sava möts