Esprit de Sport är partner i det EU-finansierade projektet SINAFE.

Projektet pågår i sju olika europeiska länder och i Västafrika. Förutom Sverige även i Storbritannien, Frankrike, Portugal, Schweiz, Serbien och Turkiet.

Projektet syftar till att undersöka situationen för afrikanska fotbollsmigranter till Europa och utveckla ett program om hur vi kan få migration att fungera bättre i framtiden.

SINAFE är ett samarbetsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus + Sport Program.

För mer information besök projektets webbplats, https://includeafricanfootballers.com/