Sportfadder är till för att ge de resurssvaga i samhället möjlighet att delta i organiserad idrott.

Vår huvudsakliga målgrupp finns i Afrika men även här hemma i Sverige finns det de som inte har råd att vara med. Det vill vi ändra på.

Därför sätter vi av en del av våra insamlade pengar i en Sverigefond ur vilken idrottsföreningar som är medlemmar i Sportfadder kan söka pengar.

Läs mer om vår Sverigefond här