Under lördagen 7 September, 2019 besökte sportfadders ordförande, Agneta Dahl tillsammans med representanter för Esprit de Sport Cote d’Ivoire med vice ordförande Charles Aka i spetsen Morningstar Academy i Alépé.

Morningstar Academy drivs av en lokal Franciskaner -församling och projektets målsättningar ligger helt i linje med Sportfadders ambitioner.

Agneta Dahl om besöket: ”Jag blev helt fascinerad av vad de åstadkommit och framförallt vad de vill åstadkomma med sin fotbollsakademi. Morningstar letar upp unga talanger i storstädernas slumområden och tar dom under sitt beskydd till sin akademi i Alépé. Här får ungdomarna gå i skola och få en normal utbildning men även värderingar för hur de ska klara sig i livet och så klart en gedigen fotbollsutbildning med målet att de ska bli professionella fotbollsspelare”

Morningstar Academy är ett pilotprojekt inom franciskanerorden där man genom sporten och utbildning av ungdomar vill utveckla samhället vilket ligger helt i linje med Sportfadders filosofi.

Tillsammans kommer vi nu planera hur vi ska hjälpas åt för att Morningstar Academy ska lyckas med sina ambitioner. Inom kort kommer det presenteras ett konkret projekt kring samarbetet.