Tror du också att idrotten har en viktig roll i samhället? Vill du engagera dig för att hjälpa så att fler barn och ungdomar i Afrika får möjlighet att delta i organiserad idrott? Bli medlem i Sportfadder nu…


Sportfadder är en ideell förening och en egen juridisk person som är demokratisk, opolitisk och religiöst obunden och som arbetar för att fler barn och ungdomar i fattiga områden i Afrika ska kunna delta i organiserad idrottsverksamhet. Sportfadder är knuten till den internationella samarbetsorganisationen Esprit de Sport International och dessa stadgar, den övergripande målsättningen samt alla styrdokument för verksamheten följer principerna uppställda av Esprit de Sport International.

Vad kostar det?

  • Privatperson vuxen, 200 kr per år
  • Privatperson ungdom (0-18 år), 65 kr per år
  • Familj, 450 kr per år
  • Företag, 1 600 kr per år
  • Stödmedlem Afrikansk klubb, 115 kr per år
 

Medlemsförmåner:

  • Sportfadders pin + 4 st dekaler
  • Alla medlemmar får 15% rabatt i vår webshop
  • Inbjudan att delta i den årliga sportfadderresan*

* Årlig resa till ett land i Afrika för att besöka verksamheten på plats och se hur din insats gör skillnad i verkligheten. En unik upplevelse. Information och priser skickas ut 3-4 månader före planerad resa.

Stödmedlem i Afrikansk klubb

Lägg till 115 kr till din medlemsavgift så blir du stödmedlem i en klubb i Afrika. Du väljer själv vilken sport klubben ska vara verksam inom.

Du kommer få en dekal, en pin samt regelbundna nyhetsbrev från din Afrikanska klubb.

Pengarna går till att betala kostnader för din klubb.

Vad innebär ett medlemskap?

Som medlem har du rösträtt på årsstämman och är med och beslutar hur organisationen ska se ut.

Sportfadder är en ny organisation och utvecklas hela tiden. Vår plan är att det också ska finnas möjligheter att starta lokala föreningar och kunna engagera sig ännu mer men huvudanledningen är så klart att vara medlem och stödja en organisation som jobbar för idrottens utveckling i Afrika.

Älskar du sport?

Då är det självklart att du ska bli medlem i Sportfadder.

Som medlem är du med och påverkar och utvecklar Sportfadder till något ännu bättre.

Glädje  –  Gemenskap  –  Ansvar