Integritetspolicy

Sportfadders integritetspolicy

Senast uppdaterad 2019-07-26

1. Allmänt

Vi på Sportfadder vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, lagra, använder och lämnar ut dina personuppgifter och hur vi säkerställer att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Sportfadder ideell förening (802523-6236) c/o Elfenbenskustens Konsulat Södra Kungsvägen 173, S-181 61 LIDINGÖ (i denna policy kallat ”Sportfadder”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Detta gäller vid alla kontakt med vår verksamhet, medlemmar, sportfaddrar, sponsorer, kunder m.m. Som personuppgiftsansvarig är det Sportfadders ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Sportfadder samlar in och behandlar följande uppgifter om medlemmar och kunder.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Ålder
  • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.
  • Kundval avseende marknadskommunikation och personliga erbjudanden
  • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
  • Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
  • Användargenererade data från ditt användande av Sportfadders marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation, platsinformation, svar på ev. enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev samt svar från olika undersökningar.
  • Om du har rätt att använda rabatter genom medlemskap i Sportfadder eller andra organisationer som har förhandlat avtal med Sportfadder för sina medlemmar.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter?

4.1 Sportfadder samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Sportfadders hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Sportfadder och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Sportfadder och för att Sportfadder ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett Sportfadderkonto eller medlem i Sportfadder så samlar Sportfadder även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är medlem/kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på Sportfadders webbplats, dina kundval m.m.

4.3 Utöver de uppgifter som Sportfadder samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering samt information i marknadsföringssyfte från sociala medier, t.ex. Facebook.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Sportfadder samlar in och hanterar uppgifter för olika ändamål. Dessa ändamål bestämmer vad vi får använda dina uppgifter till och är den legala grunden till hanteringen. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Vissa personuppgifter kan behandlas för flera ändamål. För att behandla dina personuppgifter krävs ditt samtycke, om du inte ger ditt samtycke har vi inte rätt att behandla dina uppgifter men kan då heller inte tillhandahålla våra tjänster och ingå de rättsliga avtalsåtaganden gentemot dig som det innebär att du är medlem eller kund hos oss.

a) Hantera medlemskap, beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor, val av betalningssätt, leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter gör Sportfadder för att kunna hantera dina beställningar och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem eller kund enligt våra övriga villkor. Om du av någon anledning inte godkänner att lämna uppgifterna kan vi bli tvungna att neka medlemskap eller köp.

b) Tillhandahålla och hantera Sportfadderkonto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på ditt konto, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik. .

c) Kunna ge rabatter, förmåner och erbjudanden i vår webbshop

Sportfadder ger rabatt till medlemmar och kommer även kunna ge riktade erbjudanden, inbjudningar till event m.m. till medlemmar och återkommande kunder. För att utföra detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

d) Kunna marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Sportfadder och Sportfadders sponsorer och partners saluför.

e) Hantera ärenden i Sportfadders kundtjänst

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Sportfadders aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support m.m.

6. Hur länge sparar Sportfadder personuppgifter?

Sportfadder sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de åtaganden och ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål uppgifterna behandlas.

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Sportfadder kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning som t.ex. underleverantörer, fraktbolag m.m. som levererar produkter till kund enligt våra instruktioner. Det kan även vara företag som är självständigt personuppgiftsansvariga för dina uppgifter och då ha en direkt relation med dig som kund såsom t.ex. betaltjänstföretag. Sportfadder kan även komma att lämna ut uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Sportfadder ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Sportfadder kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Sportfadder kommer främst att hantera personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES inom vår internationella organisation Esprit de Sport. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Sportfadder att vidta de åtgärder som krävs på ett lagligt och säkert sätt.

9. Dina rättigheter som medlem eller registrerad kund

Sportfadder ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna vi behandlar tillhör dig och vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta vår kundtjänst.

10. Ändring av Sportfadders integritetspolicy

Den senast versionen av Sportfadders integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen. Sportfadder har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn.

Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte accepterar den ändrade policyn kan du kontakta kundtjänst så vidtar de nödvändiga åtgärder.

Stängd