Infrastruktur

Tillgång till säker och korrekt infrastruktur för idrottsaktiviteter är avgörande. Befintlig infrastruktur är ofta otillräcklig, dåligt underhållen men trots detta relativt dyr.

Våra planerade aktiviteter:

  • Delbetala för tillgång till planer, hallar m.m.
  • Utveckla befintliga infrastruktur
  • Ge förutsättningar för nya infrastruktur
  • Se till att anläggningarna underhålls på ett professionellt sätt

Inventering

I samarbete med de olika förbunden kommer vi att göra regionala inventeringar av alla befintliga infrastrukturer. Använd inventeringsresultatet för att utveckla en plan för varje region om hur man utvecklar befintlig infrastruktur och definierar behovet av en ny infrastruktur samt hur man kan finansiera den.

Multisport

Multisportplanering med multisportanläggningar är nödvändigt för att projektet ska bli genomförbart för så många sporter som möjligt.

Underhåll

Det är också viktigt att säkerställa att infrastrukturen efter renovering eller konstruktion underhålls tillräckligt. Det kommer vara ett krav från vår sida att det finns en bra underhållsplan och att den upprätthålls.

Stängd