Esprit de Sport International

Den internationella samarbetsorganisationen kommer främst jobba med att etablera organisationer i fler länder samt jobba med de frågor som behöver koordineras mellan många länder. Vårt mål är inte att bygga upp en stor kostsam organisation.Prioriterade områden:

  1. Nya givarländer
  2. Fler länder i Afrika
  3. Distribution av insamlade medel till mottagarländerna
  4. Kontroll så att den lokala verksamheten sköts korrekt
  5. Ramavtal med producenter gällande utrustning
  6. Finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar

Initiativtagaren om Esprit de Sport

Som svensk boende i Elfenbenskusten arbetande med idrott så har jag en bra bild av hur förutsättningarna för idrotten skiljer sig åt. Man kan inte annat än imponeras av den kraft som finns inom idrotten i Sverige men faktiskt även i Afrika.

Att se sina idéer förverkligas och att andra anammar dem och gör dem till sina egna är fantastiskt.

Jag har stort förtroende för de som driver organisationen, de har kompetens både inom idrotten och hur det fungerar att driva verksamheter i Afrika. Jag kommer så klart att marknadsföra organisationerna i mina lokala kontakter också.

Förutsättningarna ser onekligen väldigt goda ut.


Kompetensen inom styrelsen borgar för att allt kommer gå rätt till och att man följer de etiska riktlinjer som bestämdes från början.

Vi får även se organisationen inte bara som en hjälpande hand för idrotten utan också som en kämpe mot den utbredda korruptionen i många av de länder i vilka man har verksamhet och planerar att ha verksamhet i.

www.espritdesport.org


Glädje – Gemenskap – Ansvar

Stängd